Towarzystwo Finansowo-Inwestycyjne Sp. z o.o.

ul. Rotm. Witolda Pileckiego 18
32-005 Niepołomice

tel: 665 877 191 lub 12 281 02 09

BiKOL

Towarzystwo Finansowo-Inwestycyjne Sp. z o.o.

NIP: 525-14-13-239

REGON: 012185556

KRS : 0000019860

Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez

Sąd Rejonowy w Krakowie dla Krakowa-Śródmieścia

 


kapitał zakładowy 200.000 zł w całości opłacony


Prezes Zarządu: Jarosław  Gąsłowski

Siedziba:
ul. Rotm. Witolda Pileckiego 18
32-005 Niepołomice

telefon: 665 877 191 (w godz. 8.00 - 15.00)
fax: 12 281 02 09
e-mail:
sekretariat@bikol.pl


Biuro Sprzedaży Mieszkań:

tel.: +48 665 877 191
fax: 12 281 02 09

e-mail:
sekretariat@bikol.pl