Towarzystwo Finansowo-Inwestycyjne Sp. z o.o.

ul. Rotm. Witolda Pileckiego 18
32-005 Niepołomice
tel: +48 665 877 191 or  +48 12 281 02 09

BiKOL Ltd

estabilished in 1996
nominal capital 200.000 zl

Chairman: Jarosław Gąsłowski

Head office:
Rotm. Witolda Pileckiego Street,18
32-005 Niepolomice

phone: +48 12 281 02 09 (9am - 3pm)
fax: +48 12 281 02 09
e-mail:
sekretariat@bikol.pl

Sale:

mobile: +48 665 877 191
fax: +48 12 281 02 09

email:
sekretariat@bikol.pl