Towarzystwo Finansowo-Inwestycyjne Sp. z o.o.

ul. Rotm. Witolda Pileckiego 18
32-005 Niepołomice

tel: 665 877 191 lub 12 281 02 09

Budynek Mieszkalny A
Budynek usługowy B
Budynek mieszkalny C
Budynek mieszkalny D - klatka A
Budynek E
Garaże
Budynek mieszkalny D - klatka B